Selma DİZDAR

Selma DİZDAR (Pilates Eğitmeni - Atölye Şefi)

Balanced Body University (California,U.S.A) uluslararası eğitimlerini Comprehensive Pilates Trainer (Tam Kapsamlı Pilates Eğitmeni) olarak başarı ile tamamlamıştır. 

T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Türkiye Cimnastik Federasyonu 1.ve 2.Kademe Pilates Eğitmenliği Diplomasına sahiptir.

DİPLOMA VE SERTİFİKALARI

 • Balanced Body Reformer Modül 1-2-3
 • Balanced Body Mat Modül  1-2
 • Balanced Body Chair-Barrel Modül 1-2-3
 • Balanced Body Trapez/Cadillac 1-2-3
 • Balanced Body Core Align Modül 1-2
 • Barre 
 • Anatomi
 • Hamilelikte pilates
 • Postür Analiz Eğitimi,
 • Biomekanik,
 • Omurga ve Omuz Stabilizasyonu ve Mobilizasyonu
 • Lumbopelvik stabilizasyon
 • Pilates yardımcı aparat ve ekipmanları (Arc,Foam Roller,Soft Ball,Theraband),
 • Bel Fıtığı için Pilates,
 • Skolyozlular için Pilates
 • Osteoporozlular için Pilates
 • Sportif Rehabilitasyon ve Ameliyat Sonrası Spora Dönüş
 • Diz ve Kalça Problemleri ve ileri yaş gibi durumlara yönelik spesifik Pilates 
 • Balanced Body Spinal Articulation Progressions/Anatomi Egzersizleri: Omurga Artikülasyonu Gelişimleri
 • Balanced Body Leg Strength and Hip Flexor Progressions/Anatomi Egzersizleri: Kalça ve Bacak Kuvvet Gelişimleri
 • Balanced Body The Complete System: Advanced Variations, Progressions and Cross Over/Tüm Sistem: İleri Seviye Gelişimler, Varyasyonlar ve Kombinasyonlar, 
 • Pilates and the Foam Roller: The Perfect Combination for Muscle Balance/Pilates ve Foam Roller: Kas Dengesi için en iyi Kombinasyonlar
 • Pilates for Clients with Sway Back Posture/Sway Back Bozukluğu Olanlar için Pilates Egzersizleri,
 • Reformer – Tower Combination/Reformer – Tower Kombinasyonu
 • Thoracolumbar Fascia: The Second Brain of Movement /Torakolomber Fasya: Hareketin İkinci Beyni 
 • Reformer Challenge gibi ileri seviye eğitimleri almıştır.